องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 225 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ [ 1 ต.ค. 2563 ]253
162 แผนอัตรากำลัง 2567-2569 [ 1 ต.ค. 2563 ]259
163 กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]327
164 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]294
165 โครงการแบ่งฝัน-ปันรัก...ทำดีเพื่อเพือนมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 ก.ย. 2563 ]244
166 แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 [ 22 ก.ย. 2563 ]231
167 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 [ 14 ก.ย. 2563 ]252
168 กิจกรรมก้าวท้าใจ Season ต้านภัย COVID-19 [ 14 ส.ค. 2563 ]3824
169 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2563 ]304
170 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]209
171 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 11 ส.ค. 2563 ]224
172 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 5 ส.ค. 2563 ]486
173 เรื่องร้องเรียนกิ่งไม้ปกคลุมสายไฟ ม.๑ [ 3 ส.ค. 2563 ]201
174 ขออนุญาตขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 29 ก.ค. 2563 ]219
175 ส่งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 26 มิ.ย. 2563 ]183
176 ส่งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 26 มิ.ย. 2563 ]196
177 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 26 มิ.ย. 2563 ]283
178 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง [ 28 พ.ค. 2563 ]405
179 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]405
180 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]195
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12