องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
ที่ทำการ อบต.


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 044 871161 โทรสาร 044-871060
EMAIL : admin@abtbungkla.go.th
Website : www.abtbungkla.go.th