องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง ขอความร่วมมือองค์กรและสถานประกอบการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  ขอความร่วมมือองค์กรและสถานประกอบการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการทั้ง   5  ประเภท   ได้แก่  ทางลาด  ห้องน้ำ  ที่จอดรถ  ป้ายสัญลักษณ์และบริการข้อมูลข่าวสารสำหรับคนพิการ  เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการได้ด้วยตนเอง  ลดการพึ่งพา  และสามารถช่วยเหลือตนเองและสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข    เอกสารประกอบ

เรื่อง ขอความร่วมมือองค์กรและสถานประกอบการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 มิ.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ