องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เข้ารับใบประกาศเกียร...[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 7]
 
  มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทยให้กับผู้ประสบวาตภัยในพื...[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 4]
 
  ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์การจากการขุดลอกแ...[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 4]
 
  สำรวจความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระท...[วันที่ 2022-05-15][ผู้อ่าน 3]
 
  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2565 [วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 4]
 
  มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกั...[วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 4]
 
  ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่บ...[วันที่ 2022-05-11][ผู้อ่าน 4]
 
  ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่บ...[วันที่ 2022-05-10][ผู้อ่าน 4]
 
  ดำเนินการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ต้องกักตัวตามมาตร...[วันที่ 2022-05-10][ผู้อ่าน 5]
 
  มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกั...[วันที่ 2022-05-09][ผู้อ่าน 8]
 
  มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกั...[วันที่ 2022-05-09][ผู้อ่าน 2]
 
  งานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2565[วันที่ 2022-05-04][ผู้อ่าน 37]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22