องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 224 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 รายงานรายงานละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2566 รอบ 6 เดือน ตุลาคม - มีนาคม 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]37
62 ความหมายและสัญลักษณ์ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 25 เม.ย. 2566 ]4
63 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 5 เม.ย. 2566 ]37
64 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 5 เม.ย. 2566 ]35
65 แบบสรุปรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy [ 3 เม.ย. 2566 ]42
66 รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]36
67 ข้อมูลการรับเรื่องร้อนเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]38
68 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]38
69 ข้อมูลสถิติจำนวนของผู้มาติดต่อราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]43
70 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6เดือน [ 30 มี.ค. 2566 ]36
71 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 26 ) พ.ศ.2554 [ 30 มี.ค. 2566 ]36
72 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า [ 22 มี.ค. 2566 ]63
73 โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 15 มี.ค. 2566 ]33
74 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 14 มี.ค. 2566 ]54
75 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) [ 8 มี.ค. 2566 ]36
76 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) [ 8 มี.ค. 2566 ]39
77 แก้ไขประกาศรับสมัครพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า [ 28 ก.พ. 2566 ]45
78 การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 22 ก.พ. 2566 ]36
79 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 20 ก.พ. 2566 ]48
80 กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy [ 20 ก.พ. 2566 ]43
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12