องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 225 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประชาสัมพันธ์ การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]25
42 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๙ [ 1 ต.ค. 2566 ]39
43 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๙ [ 1 ต.ค. 2566 ]40
44 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๙) [ 1 ต.ค. 2566 ]38
45 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ๒๕๖๗-๒๕๖๙ [ 1 ต.ค. 2566 ]27
46 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา จำนวน 579 รายการ [ 19 ก.ย. 2566 ]76
47 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา จำนวน 579 รายการ [ 11 ก.ย. 2566 ]66
48 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖ [ 4 ก.ย. 2566 ]47
49 สำรวจข้อมูลตลาด ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 ส.ค. 2566 ]11
50 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง (เพิ่มเติมเฉพาะราย) [ 29 ส.ค. 2566 ]42
51 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ส.ค. 2566 ]70
52 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 16 ส.ค. 2566 ]36
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ส.ค. 2566 ]40
54 ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือองค์กรและสถานประกอบการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]38
55 การสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ประจำปี 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]7
56 ประกาศ อบต. เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 3 ก.ค. 2566 ]37
57 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 23 มิ.ย. 2566 ]37
58 โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 [ 20 มิ.ย. 2566 ]45
59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้่งก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหน้าวัดตาลเดี่ยว-โรงเรียนชุมชนบุ่งคล้ารหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.99-047 หมู่ที่ 11 บ้านบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูม [ 14 มิ.ย. 2566 ]39
60 24 พฤษภาคม วันป่าชุมชนแห่งชาติ [ 3 พ.ค. 2566 ]40
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12