องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 225 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 ม.ค. 2567 ]23
22 จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567 [ 18 ธ.ค. 2566 ]22
23 การสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy) [ 17 พ.ย. 2566 ]17
24 การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควันและการใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าโดยไม่ใช่เหตุในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง [ 16 พ.ย. 2566 ]24
25 รณรงค์งดเผาตอซังข้าวและฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว [ 15 พ.ย. 2566 ]25
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 14 พ.ย. 2566 ]22
27 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 26 ต.ค. 2566 ]11
28 รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]12
29 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 25 ต.ค. 2566 ]37
30 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า [ 25 ต.ค. 2566 ]16
31 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ [ 25 ต.ค. 2566 ]9
32 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 ต.ค. 2566 ]15
33 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 24 ต.ค. 2566 ]12
34 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ [ 18 ต.ค. 2566 ]10
35 สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ [ 11 ต.ค. 2566 ]11
36 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) [ 5 ต.ค. 2566 ]7
37 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ ประจำปี 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]36
38 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]56
39 ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]28
40 ประชาสัมพันธ์ การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปี 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]26
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12