องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
  กิจกรรมโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี ...[วันที่ 2021-06-22][ผู้อ่าน 135]
 
  กิจกรรมโครงการ พช.ชัยภูมิ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน เ...[วันที่ 2021-06-14][ผู้อ่าน 119]
 
  รับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่ง...[วันที่ 2021-06-11][ผู้อ่าน 110]
 
  ทำการสำรวจบริเวณศพด.อบต.บุ่งคล้า เพื่อเตรียมความพร...[วันที่ 2021-06-09][ผู้อ่าน 112]
 
  รณรงค์กิจกรรมการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 แ...[วันที่ 2021-06-08][ผู้อ่าน 173]
 
  งานสวัสดิการสังคม ร่วมกับ ธกส.สาขาเมืองพญาแล จัดทำ...[วันที่ 2021-05-19][ผู้อ่าน 113]
 
   (ศปก.ต) ตำบลบุ่งคล้า พร้อมด้วย สสอ.เมืองชัยภูมิ อ...[วันที่ 2021-05-18][ผู้อ่าน 213]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี2564[วันที่ 2021-05-03][ผู้อ่าน 170]
 
  ออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำตลาดนัดในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้...[วันที่ 2021-04-19][ผู้อ่าน 115]
 
  โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่ออบัติใหม่ อุบัติซ้...[วันที่ 2021-04-08][ผู้อ่าน 133]
 
  กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 2564[วันที่ 2021-03-18][ผู้อ่าน 113]
 
  โครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีง...[วันที่ 2021-03-05][ผู้อ่าน 185]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24|25|26|27