องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
  มอบหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้า...[วันที่ 2021-07-08][ผู้อ่าน 141]
 
  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดข...[วันที่ 2021-07-07][ผู้อ่าน 164]
 
  มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์และให้กำลังใจ ผู้ที่ไ...[วันที่ 2021-07-05][ผู้อ่าน 178]
 
  ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้...[วันที่ 2021-07-01][ผู้อ่าน 183]
 
  ดำเนินการมอบถุงยังชีพและปัจจัยสำหรับการดำรงขีพ แก่...[วันที่ 2021-07-01][ผู้อ่าน 173]
 
  ประชุมวางแนวทางควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเ...[วันที่ 2021-06-29][ผู้อ่าน 143]
 
  กิจกรรมรณรงค์ kick off การป้องกันและกำจัดโรคลัมปี[วันที่ 2021-06-28][ผู้อ่าน 134]
 
  ประชุมแนวทางการดำเนินป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิ...[วันที่ 2021-06-27][ผู้อ่าน 139]
 
  กิจกรรมโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี ...[วันที่ 2021-06-22][ผู้อ่าน 158]
 
  กิจกรรมโครงการ พช.ชัยภูมิ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน เ...[วันที่ 2021-06-14][ผู้อ่าน 140]
 
  รับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่ง...[วันที่ 2021-06-11][ผู้อ่าน 134]
 
  ทำการสำรวจบริเวณศพด.อบต.บุ่งคล้า เพื่อเตรียมความพร...[วันที่ 2021-06-09][ผู้อ่าน 134]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24|25|26|27