องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
  ฉีดพ่นหมอกควันรัศมี 100 เมตร หมู่ที่ 2 รอบที่ 3 (บ...[วันที่ 2020-06-25][ผู้อ่าน 170]
 
  "โครงการแบ่งฝัน ปันรัก ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์" ประจ...[วันที่ 2020-06-22][ผู้อ่าน 208]
 
  โครงการแบ่่งฝัน ปันรัก ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์[วันที่ 2020-06-22][ผู้อ่าน 278]
 
  ตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียน กา...[วันที่ 2020-06-17][ผู้อ่าน 175]
 
  กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และทำลายแหล่งเพาะพั...[วันที่ 2020-06-12][ผู้อ่าน 177]
 
  กิจกรรมบำรุงรักษาป่าตามโครงการ “ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่...[วันที่ 2020-06-08][ผู้อ่าน 185]
 
  ปลูกหญ้าเนเปียร์ เพือส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์[วันที่ 2020-05-29][ผู้อ่าน 186]
 
  พ่นหมอกควันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง[วันที่ 2020-05-20][ผู้อ่าน 211]
 
  บริการทำหมันสุนัขและแมว [วันที่ 2020-05-15][ผู้อ่าน 280]
 
  ปล่อยปลา บริเวณคลองไผ่[วันที่ 2020-04-27][ผู้อ่าน 288]
 
  ฉีดพ่นยาฆ่าเชืื้อเพื่อป้องกัน covid-19[วันที่ 2020-04-08][ผู้อ่าน 215]
 
  จัดตั้งจุดคัดกรองcovid-19[วันที่ 2020-03-31][ผู้อ่าน 202]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20หน้า 21|22|23|24|25|26|27|28