องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
  ฉีดพ่นยาฆ่าเชืื้อเพื่อป้องกัน covid-19[วันที่ 2020-04-08][ผู้อ่าน 180]
 
  จัดตั้งจุดคัดกรองcovid-19[วันที่ 2020-03-31][ผู้อ่าน 175]
 
  มอบเจลล้างมือและเครื่องตรวจวัดอุณภูมิร่างกายให้แต่...[วันที่ 2020-03-26][ผู้อ่าน 127]
 
  อบรมการจัดทำหน้ากากผ้าให้กับประชาชน[วันที่ 2020-03-18][ผู้อ่าน 122]
 
  โครงการกำจัดผักตบชวาเพื่อป้องกันอุทกภัยน้ำท่วมในพื...[วันที่ 2020-02-25][ผู้อ่าน 130]
 
  โครงการป้องและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีให...[วันที่ 2020-01-08][ผู้อ่าน 145]
 
  ภาพการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้...[วันที่ 2019-12-07][ผู้อ่าน 241]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธัน...[วันที่ 2019-12-05][ผู้อ่าน 157]
 
  มอบทุนการศึกษา [วันที่ 2019-11-28][ผู้อ่าน 154]
 
  ภาพโครงการฝึกอบรมส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบในการบริหาร...[วันที่ 2019-11-11][ผู้อ่าน 238]
 
  โครงการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตส...[วันที่ 2019-09-30][ผู้อ่าน 205]
 
  ภาพโครงการเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัวประจำปี 2562[วันที่ 2019-09-30][ผู้อ่าน 244]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20หน้า 21|22|23|24|25|26|27