องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
  ภาพการประชุมสภาสมัยครั้งที่ 1/2556[วันที่ 2013-06-21][ผู้อ่าน 539]
 
  ภาพการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผุ้พิการผู้ป่วยเอดส...[วันที่ 2013-06-07][ผู้อ่าน 569]
 
  ภาพโครงการประเพณีบุญเดือนหกงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำป...[วันที่ 2013-05-20][ผู้อ่าน 907]
 
  ภาพประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผุ...[วันที่ 2013-05-05][ผู้อ่าน 554]
 
  ภาพกกิจกรรมโครงการอบตเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ...[วันที่ 2013-05-01][ผู้อ่าน 577]
 
  ภาพโครงการสร้างสัมพันธ์สานสายใยวันผู้สูงอายุแห่งชา...[วันที่ 2013-04-10][ผู้อ่าน 512]
 
  ภาพประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผุ...[วันที่ 2013-04-06][ผู้อ่าน 530]
 
  ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิก อปพร. ประจำป...[วันที่ 2013-03-31][ผู้อ่าน 958]
 
  ภาพโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒน...[วันที่ 2013-02-05][ผู้อ่าน 620]
 
  ภาพกิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ...[วันที่ 2012-03-22][ผู้อ่าน 508]
 
  ภาพกิจกรรมการมอบสารเคมีป้องกันศัตรูในพืช(โรคใหม้)ใ...[วันที่ 2012-03-22][ผู้อ่าน 523]
 
  ภาพกิจกรรมการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของนายอำเภอ...[วันที่ 2012-03-21][ผู้อ่าน 502]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20หน้า 21|22|23