องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตำบลบุ่งคล้า (ศปก.ต)


วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตำบลบุ่งคล้า (ศปก.ต) นำโดย นางสุนธรีย์ยา สุทธนาคม ปลัดอำเภอเมืองชัยภูมิ จัดประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังผู้ปฏิบัติหน้าที่ และมอบนำดื่ม จำนวน 6 แพ็ค เพื่อใช้ในสถานที่พักสังเกตอาการตำบลบุ่งคล้า (Local Quarantine)

2023-09-20
2023-08-09
2023-04-27
2023-04-07
2023-03-24
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-18
2023-03-15