องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตำบลบุ่งคล้า (ศปก.ต)


วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตำบลบุ่งคล้า (ศปก.ต) นำโดย นางสุนธรีย์ยา สุทธนาคม ปลัดอำเภอเมืองชัยภูมิ จัดประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังผู้ปฏิบัติหน้าที่ และมอบนำดื่ม จำนวน 6 แพ็ค เพื่อใช้ในสถานที่พักสังเกตอาการตำบลบุ่งคล้า (Local Quarantine)

2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25
2023-04-27
2023-04-25