องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดข...[วันที่ 2021-07-07][ผู้อ่าน 130]
 
  มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์และให้กำลังใจ ผู้ที่ไ...[วันที่ 2021-07-05][ผู้อ่าน 137]
 
  ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้...[วันที่ 2021-07-01][ผู้อ่าน 120]
 
  ดำเนินการมอบถุงยังชีพและปัจจัยสำหรับการดำรงขีพ แก่...[วันที่ 2021-07-01][ผู้อ่าน 107]
 
  ประชุมวางแนวทางควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเ...[วันที่ 2021-06-29][ผู้อ่าน 102]
 
  กิจกรรมรณรงค์ kick off การป้องกันและกำจัดโรคลัมปี[วันที่ 2021-06-28][ผู้อ่าน 102]
 
  ประชุมแนวทางการดำเนินป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิ...[วันที่ 2021-06-27][ผู้อ่าน 104]
 
  กิจกรรมโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี ...[วันที่ 2021-06-22][ผู้อ่าน 121]
 
  กิจกรรมโครงการ พช.ชัยภูมิ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน เ...[วันที่ 2021-06-14][ผู้อ่าน 106]
 
  รับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่ง...[วันที่ 2021-06-11][ผู้อ่าน 98]
 
  ทำการสำรวจบริเวณศพด.อบต.บุ่งคล้า เพื่อเตรียมความพร...[วันที่ 2021-06-09][ผู้อ่าน 100]
 
  รณรงค์กิจกรรมการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 แ...[วันที่ 2021-06-08][ผู้อ่าน 162]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23|24