องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
  บรรยากาศการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแ...[วันที่ 2021-10-11][ผู้อ่าน 190]
 
  ซักซ้อมการรับสมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนา...[วันที่ 2021-10-10][ผู้อ่าน 156]
 
  ดำเนินการส่งมอบน้ำดื่ม ถุงยังชีพ และยารักษาน้ำกัดเ...[วันที่ 2021-10-08][ผู้อ่าน 167]
 
  โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร...[วันที่ 2021-09-13][ผู้อ่าน 193]
 
  มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพ...[วันที่ 2021-09-09][ผู้อ่าน 187]
 
  โครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี และยุติ...[วันที่ 2021-09-09][ผู้อ่าน 193]
 
  โครงการ "สร้างงาน สร้างอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกา...[วันที่ 2021-09-07][ผู้อ่าน 167]
 
  อบต.บุ่งคล้า รับมอบเตียงไม้ไผ่ และสิ่งของเพื่อใช้ใ...[วันที่ 2021-09-01][ผู้อ่าน 203]
 
  นางสุนธรีย์ยา สุทธิยาคม ปลัดอำเภอเมืองชัยภูมิ ตรวจ...[วันที่ 2021-08-30][ผู้อ่าน 247]
 
  รับผู้ป่วยโควิดที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน และนำเข้าสถ...[วันที่ 2021-08-27][ผู้อ่าน 166]
 
  จัดหาอาหารและถุงยังชีพให้กับประชาชนที่กักตัว[วันที่ 2021-08-26][ผู้อ่าน 197]
 
  ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บ้านโนนหัวนา หมู่ 8[วันที่ 2021-08-22][ผู้อ่าน 152]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27