องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
  นางสุนธรีย์ยา สุทธิยาคม ปลัดอำเภอเมืองชัยภูมิ ตรวจ...[วันที่ 2021-08-30][ผู้อ่าน 202]
 
  รับผู้ป่วยโควิดที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน และนำเข้าสถ...[วันที่ 2021-08-27][ผู้อ่าน 138]
 
  จัดหาอาหารและถุงยังชีพให้กับประชาชนที่กักตัว[วันที่ 2021-08-26][ผู้อ่าน 172]
 
  ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บ้านโนนหัวนา หมู่ 8[วันที่ 2021-08-22][ผู้อ่าน 128]
 
  อบต.บุ่งคล้า ดำเนินการจัดหาอาหาร/ถุงยังชีพให้แก่ปร...[วันที่ 2021-08-19][ผู้อ่าน 243]
 
  ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตำบลบุ่งคล้า (...[วันที่ 2021-08-16][ผู้อ่าน 166]
 
  ดำเนินการคัดกรองและค้นหาผู้ป่วยโควิดเชิกรุก[วันที่ 2021-08-12][ผู้อ่าน 213]
 
  นายอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ เข้าตรวจเ...[วันที่ 2021-08-08][ผู้อ่าน 172]
 
  ออกเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วยโควิด ที่รักษาหายแล้ว แ...[วันที่ 2021-08-04][ผู้อ่าน 242]
 
  รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ...[วันที่ 2021-08-03][ผู้อ่าน 183]
 
  ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยโควิดที่รักษาหายแล้ว[วันที่ 2021-08-01][ผู้อ่าน 185]
 
  รับมอบของบริจาคจาก เครือเจริญกรุ๊ปชัยภูมิ จำกัด [วันที่ 2021-07-30][ผู้อ่าน 171]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27