องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
  มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ต้องกักตัว[วันที่ 2021-07-29][ผู้อ่าน 140]
 
  ทำความสะอาดสถานที่พักสังเกตอาการตำบลบุ่งคล้า (Loca...[วันที่ 2021-07-28][ผู้อ่าน 135]
 
  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ หลังพบผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 (บ้าน...[วันที่ 2021-07-27][ผู้อ่าน 201]
 
  ประชาคมเพื่อจัดตั้งที่สำหรับพักสังเกตอาการ บ้านกุก...[วันที่ 2021-07-26][ผู้อ่าน 127]
 
  ออกเยี่ยมให้กำลังใจ มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล...[วันที่ 2021-07-25][ผู้อ่าน 132]
 
  จัดหาอาหาร/ถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ต้องกักตัว ตาม...[วันที่ 2021-07-23][ผู้อ่าน 134]
 
  ออกเยี่ยมให้กำลังใจ มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล...[วันที่ 2021-07-23][ผู้อ่าน 275]
 
  รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจาก นายแพทย์โอชิษฐ์ เกียร...[วันที่ 2021-07-22][ผู้อ่าน 171]
 
  ออกเยี่ยมให้กำลังใจ มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล...[วันที่ 2021-07-21][ผู้อ่าน 156]
 
  ออกเยี่ยมให้กำลังใจ มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล...[วันที่ 2021-07-20][ผู้อ่าน 140]
 
  ดำเนินการจัดหาอาหารให้แก่ประชาชนที่ต้องกักตัว จำนว...[วันที่ 2021-07-19][ผู้อ่าน 118]
 
  ดำเนินการจัดหาอาหารให้แก่ประชาชนที่ต้องกักตัว จำนว...[วันที่ 2021-07-16][ผู้อ่าน 131]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27