องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
  มอบเสื้อกันหนาวและผ้าห่มจากสภากาชาดไทย ให้กับครัวเ...[วันที่ 2022-09-06][ผู้อ่าน 24]
 
  กิจกรรมการจัดตั้งธนาคารขยะบ้านขวาน้อย หมู่1,10[วันที่ 2022-08-31][ผู้อ่าน 29]
 
  มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทยให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้น...[วันที่ 2022-08-29][ผู้อ่าน 25]
 
  กิจกรรม​เฉลิมพระเกียรติ​เนื่องในวันเฉล...[วันที่ 2022-08-23][ผู้อ่าน 32]
 
  กิจกรรมโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้...[วันที่ 2022-08-10][ผู้อ่าน 29]
 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำร...[วันที่ 2022-08-02][ผู้อ่าน 36]
 
  โครงการสร้างงานสร้างอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผ...[วันที่ 2022-07-27][ผู้อ่าน 64]
 
  กิจกรรม​จิต​อาสา​เฉลิม​พระ...[วันที่ 2022-07-26][ผู้อ่าน 62]
 
  โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร...[วันที่ 2022-07-22][ผู้อ่าน 72]
 
  โครงการปันยิ้มสร้างสุขสู่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2565[วันที่ 2022-07-19][ผู้อ่าน 42]
 
  โครงการเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด Bungkla we are num...[วันที่ 2022-07-19][ผู้อ่าน 37]
 
  กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่บ้านบุ่งคล้า หมู...[วันที่ 2022-07-18][ผู้อ่าน 45]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24