องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


อบต.บุ่งคล้า ดำเนินการจัดหาอาหาร/ถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ต้องกักตัว


วันที่ 19 สิงหาคม 2564 อบต.บุ่งคล้า ดำเนินการจัดหาอาหาร/ถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ต้องกักตัว ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

2023-09-20
2023-08-09
2023-04-27
2023-04-07
2023-03-24
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-18
2023-03-15