องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
  ตรวจคัดกรองโควิดเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มทำงานช่วงเทศกา...[วันที่ 2022-01-04][ผู้อ่าน 171]
 
  “ส่งทางลูกหลาน เดินทางปลอดภัย จอดเติมแฮงใจสดชื่นต่...[วันที่ 2022-01-03][ผู้อ่าน 160]
 
  ออกตรวจประเมินสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานประกอ...[วันที่ 2021-12-29][ผู้อ่าน 238]
 
  ทำความสะอาดบ้านขวาน้อย หมู่1,10[วันที่ 2021-12-28][ผู้อ่าน 191]
 
  ประชุมเตรียมความพร้อม 7 วันอันตรายในช่วงเทศกาลปีให...[วันที่ 2021-12-24][ผู้อ่าน 181]
 
  ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล 1 ครัวเรือน 1 หมู่บ้าน เพื่อส...[วันที่ 2021-12-20][ผู้อ่าน 227]
 
  กิจกรรมตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส บ้านสัมพ...[วันที่ 2021-12-20][ผู้อ่าน 171]
 
  ประชุมปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอ...[วันที่ 2021-12-16][ผู้อ่าน 144]
 
  ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่บ้านสัมพัน...[วันที่ 2021-12-16][ผู้อ่าน 236]
 
  ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในตลาดน...[วันที่ 2021-12-09][ผู้อ่าน 157]
 
  ดำเนินการนำยางมะตอยสำเร็จรูปซ่อมแซมถนนเส้นทางพื้นท...[วันที่ 2021-12-08][ผู้อ่าน 159]
 
  กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดตามถนนเส้นทาง เ...[วันที่ 2021-12-04][ผู้อ่าน 167]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28