องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
  ดำเนินการคัดกรองและค้นหาผู้ป่วยโควิดเชิกรุก[วันที่ 2021-08-12][ผู้อ่าน 131]
 
  นายอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ เข้าตรวจเ...[วันที่ 2021-08-08][ผู้อ่าน 91]
 
  ออกเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วยโควิด ที่รักษาหายแล้ว แ...[วันที่ 2021-08-04][ผู้อ่าน 162]
 
  รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ...[วันที่ 2021-08-03][ผู้อ่าน 115]
 
  ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยโควิดที่รักษาหายแล้ว[วันที่ 2021-08-01][ผู้อ่าน 112]
 
  รับมอบของบริจาคจาก เครือเจริญกรุ๊ปชัยภูมิ จำกัด [วันที่ 2021-07-30][ผู้อ่าน 101]
 
  มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ต้องกักตัว[วันที่ 2021-07-29][ผู้อ่าน 105]
 
  ทำความสะอาดสถานที่พักสังเกตอาการตำบลบุ่งคล้า (Loca...[วันที่ 2021-07-28][ผู้อ่าน 101]
 
  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ หลังพบผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 (บ้าน...[วันที่ 2021-07-27][ผู้อ่าน 130]
 
  ประชาคมเพื่อจัดตั้งที่สำหรับพักสังเกตอาการ บ้านกุก...[วันที่ 2021-07-26][ผู้อ่าน 93]
 
  ออกเยี่ยมให้กำลังใจ มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล...[วันที่ 2021-07-25][ผู้อ่าน 97]
 
  จัดหาอาหาร/ถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ต้องกักตัว ตาม...[วันที่ 2021-07-23][ผู้อ่าน 101]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24