องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
  ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บ้านโนนหัวนา หมู่ 8[วันที่ 2021-08-22][ผู้อ่าน 123]
 
  อบต.บุ่งคล้า ดำเนินการจัดหาอาหาร/ถุงยังชีพให้แก่ปร...[วันที่ 2021-08-19][ผู้อ่าน 238]
 
  ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตำบลบุ่งคล้า (...[วันที่ 2021-08-16][ผู้อ่าน 159]
 
  ดำเนินการคัดกรองและค้นหาผู้ป่วยโควิดเชิกรุก[วันที่ 2021-08-12][ผู้อ่าน 203]
 
  นายอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ เข้าตรวจเ...[วันที่ 2021-08-08][ผู้อ่าน 157]
 
  ออกเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วยโควิด ที่รักษาหายแล้ว แ...[วันที่ 2021-08-04][ผู้อ่าน 230]
 
  รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ...[วันที่ 2021-08-03][ผู้อ่าน 176]
 
  ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยโควิดที่รักษาหายแล้ว[วันที่ 2021-08-01][ผู้อ่าน 176]
 
  รับมอบของบริจาคจาก เครือเจริญกรุ๊ปชัยภูมิ จำกัด [วันที่ 2021-07-30][ผู้อ่าน 163]
 
  มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ต้องกักตัว[วันที่ 2021-07-29][ผู้อ่าน 132]
 
  ทำความสะอาดสถานที่พักสังเกตอาการตำบลบุ่งคล้า (Loca...[วันที่ 2021-07-28][ผู้อ่าน 128]
 
  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ หลังพบผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 (บ้าน...[วันที่ 2021-07-27][ผู้อ่าน 192]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24