องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


โครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี และยุติความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2564


วันที่ 9 กันยายน 2564 นายแก่ง หาญบุ่งคล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี และยุติความรุนแรงในครอบครัว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เพื่อพัฒนาบทบาทของสตรีให้มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่น และความเข้มแข็งให้กับผู้นำสตรี สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในครอบครัวและชุมชน โดยได้รับความมอนุเคราะห์วิทยากรจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มาให้ความรู้ในครั้งนี้

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25