องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


โครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี และยุติความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2564


วันที่ 9 กันยายน 2564 นายแก่ง หาญบุ่งคล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี และยุติความรุนแรงในครอบครัว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เพื่อพัฒนาบทบาทของสตรีให้มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่น และความเข้มแข็งให้กับผู้นำสตรี สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในครอบครัวและชุมชน โดยได้รับความมอนุเคราะห์วิทยากรจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มาให้ความรู้ในครั้งนี้

2023-09-20
2023-08-09
2023-04-27
2023-04-07
2023-03-24
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-18
2023-03-15