องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
  ออกเยี่ยมให้กำลังใจ มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล...[วันที่ 2021-07-23][ผู้อ่าน 152]
 
  รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจาก นายแพทย์โอชิษฐ์ เกียร...[วันที่ 2021-07-22][ผู้อ่าน 106]
 
  ออกเยี่ยมให้กำลังใจ มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล...[วันที่ 2021-07-21][ผู้อ่าน 81]
 
  ออกเยี่ยมให้กำลังใจ มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล...[วันที่ 2021-07-20][ผู้อ่าน 112]
 
  ดำเนินการจัดหาอาหารให้แก่ประชาชนที่ต้องกักตัว จำนว...[วันที่ 2021-07-19][ผู้อ่าน 86]
 
  ดำเนินการจัดหาอาหารให้แก่ประชาชนที่ต้องกักตัว จำนว...[วันที่ 2021-07-16][ผู้อ่าน 90]
 
  กิจกรรม big cleaning เตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบ...[วันที่ 2021-07-16][ผู้อ่าน 84]
 
  จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการ...[วันที่ 2021-07-14][ผู้อ่าน 121]
 
  ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต)...[วันที่ 2021-07-13][ผู้อ่าน 83]
 
   ออกตรวจเยี่ยมตลาดนัด พร้อมแนะนำให้ปฎิบัติตามมาตรก...[วันที่ 2021-07-08][ผู้อ่าน 83]
 
  มอบหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้า...[วันที่ 2021-07-08][ผู้อ่าน 84]
 
  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดข...[วันที่ 2021-07-07][ผู้อ่าน 110]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23|24