องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
  ดำเนินการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสที่ประสบอุท...[วันที่ 2021-10-28][ผู้อ่าน 121]
 
  ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการ...[วันที่ 2021-10-27][ผู้อ่าน 132]
 
  ดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนน้ำท่วมขัง[วันที่ 2021-10-27][ผู้อ่าน 156]
 
  มอบชุดตรวจ Antigen test kit(ATK) ,ชุด PPE,หน้ากาก ...[วันที่ 2021-10-25][ผู้อ่าน 177]
 
  บรรยากาศการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแ...[วันที่ 2021-10-11][ผู้อ่าน 159]
 
  ซักซ้อมการรับสมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนา...[วันที่ 2021-10-10][ผู้อ่าน 121]
 
  ดำเนินการส่งมอบน้ำดื่ม ถุงยังชีพ และยารักษาน้ำกัดเ...[วันที่ 2021-10-08][ผู้อ่าน 137]
 
  โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร...[วันที่ 2021-09-13][ผู้อ่าน 166]
 
  มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพ...[วันที่ 2021-09-09][ผู้อ่าน 159]
 
  โครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี และยุติ...[วันที่ 2021-09-09][ผู้อ่าน 163]
 
  โครงการ "สร้างงาน สร้างอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกา...[วันที่ 2021-09-07][ผู้อ่าน 140]
 
  อบต.บุ่งคล้า รับมอบเตียงไม้ไผ่ และสิ่งของเพื่อใช้ใ...[วันที่ 2021-09-01][ผู้อ่าน 174]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27