องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


ออกเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วยโควิด ที่รักษาหายแล้ว และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อใช้ในการกักตัว 14 วัน


วันที่ 4 สิงหาคม 2564 อบต.บุ่งคล้า นำโดยนางชนาภา สุภักดี ออกเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วยโควิด ที่รักษาหายแล้ว และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง พร้อมมอบหน้ากากอนามัย,สเปร์แอลกอฮอล์ ,อาหารและถุงยังชีพ เพื่อให้สำหรับการกักตัวอีก 14 วัน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25
2023-04-27
2023-04-25