องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บ้านโนนหัวนา หมู่ 8


วันที่ 22 สิงหาคม 2564อบต.บุ่งคล้า ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ หลังจากพบผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 (หมู่ 8 บ้านโนนหัวนา ) ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25