องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บ้านโนนหัวนา หมู่ 8


วันที่ 22 สิงหาคม 2564อบต.บุ่งคล้า ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ หลังจากพบผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 (หมู่ 8 บ้านโนนหัวนา ) ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2023-09-20
2023-08-09
2023-04-27
2023-04-07
2023-03-24
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-18
2023-03-15