องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


จัดหาอาหารและถุงยังชีพให้กับประชาชนที่กักตัว


อบต.บุ่งคล้า ดำเนินการจัดหาอาหารและถุงยังชีพให้กับประชาชนที่กักตัว ตามมาตรการป้องกันและคงบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2023-09-20
2023-08-09
2023-04-27
2023-04-07
2023-03-24
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-18
2023-03-15