องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
  รณรงค์กิจกรรมการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 แ...[วันที่ 2021-06-08][ผู้อ่าน 196]
 
  งานสวัสดิการสังคม ร่วมกับ ธกส.สาขาเมืองพญาแล จัดทำ...[วันที่ 2021-05-19][ผู้อ่าน 137]
 
   (ศปก.ต) ตำบลบุ่งคล้า พร้อมด้วย สสอ.เมืองชัยภูมิ อ...[วันที่ 2021-05-18][ผู้อ่าน 240]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี2564[วันที่ 2021-05-03][ผู้อ่าน 194]
 
  ออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำตลาดนัดในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้...[วันที่ 2021-04-19][ผู้อ่าน 141]
 
  โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่ออบัติใหม่ อุบัติซ้...[วันที่ 2021-04-08][ผู้อ่าน 155]
 
  กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 2564[วันที่ 2021-03-18][ผู้อ่าน 135]
 
  โครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีง...[วันที่ 2021-03-05][ผู้อ่าน 217]
 
  ภาพการมอบบ้านผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ ประจำปีงบประม...[วันที่ 2020-11-02][ผู้อ่าน 200]
 
  กิจกรรมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย บ้...[วันที่ 2020-06-30][ผู้อ่าน 182]
 
  ฉีดพ่นหมอกควันรัศมี 100 เมตร หมู่ที่ 2 รอบที่ 3 (บ...[วันที่ 2020-06-25][ผู้อ่าน 165]
 
  "โครงการแบ่งฝัน ปันรัก ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์" ประจ...[วันที่ 2020-06-22][ผู้อ่าน 204]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26|27