องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


อบต.บุ่งคล้า รับมอบเตียงไม้ไผ่ และสิ่งของเพื่อใช้ในสถานที่พักสังเกตอาการ


องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ขอขอบพระคุณ สจ.วิววิกา กล้าแท้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่มอบแคร่ไม้ไผ่ จำนวน 10 ตัว, น้ำดื่ม จำนวน 10 แพ็ค,ผ้าห่ม จำนวน 5 ผืน,มุ้ง จำนวน 3 หลัง เพื่อใช้ในสถานที่พักสังเกตอาการตำบลบุ่งคล้า (Local Quarantine)

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25