องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


อบต.บุ่งคล้า รับมอบเตียงไม้ไผ่ และสิ่งของเพื่อใช้ในสถานที่พักสังเกตอาการ


องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ขอขอบพระคุณ สจ.วิววิกา กล้าแท้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่มอบแคร่ไม้ไผ่ จำนวน 10 ตัว, น้ำดื่ม จำนวน 10 แพ็ค,ผ้าห่ม จำนวน 5 ผืน,มุ้ง จำนวน 3 หลัง เพื่อใช้ในสถานที่พักสังเกตอาการตำบลบุ่งคล้า (Local Quarantine)

2023-09-20
2023-08-09
2023-04-27
2023-04-07
2023-03-24
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-18
2023-03-15