องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
  ภาพการมอบสมุดทะเบียนเกษตรกร ประจำตำบลบุ่งคล้า[วันที่ 2014-03-25][ผู้อ่าน 576]
 
  ภาพการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่...[วันที่ 2014-03-05][ผู้อ่าน 606]
 
  ภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีก...[วันที่ 2014-02-27][ผู้อ่าน 543]
 
  ภาพการประชุมสภาสมัยครั้งที่ 1/2557[วันที่ 2014-02-13][ผู้อ่าน 658]
 
  ภาพประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผุ...[วันที่ 2013-07-11][ผู้อ่าน 571]
 
  โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กและเยาวชน ประจำ...[วันที่ 2013-07-02][ผู้อ่าน 743]
 
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2556 [วันที่ 2013-06-28][ผู้อ่าน 913]
 
  ภาพการประชุมสภาสมัยครั้งที่ 1/2556[วันที่ 2013-06-21][ผู้อ่าน 602]
 
  ภาพการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผุ้พิการผู้ป่วยเอดส...[วันที่ 2013-06-07][ผู้อ่าน 632]
 
  ภาพโครงการประเพณีบุญเดือนหกงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำป...[วันที่ 2013-05-20][ผู้อ่าน 1021]
 
  ภาพประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผุ...[วันที่ 2013-05-05][ผู้อ่าน 673]
 
  ภาพกกิจกรรมโครงการอบตเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ...[วันที่ 2013-05-01][ผู้อ่าน 698]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23หน้า 24|25|26|27