องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
  ภาพโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ ตามหลั...[วันที่ 2017-08-22][ผู้อ่าน 633]
 
  ภาพการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วย...[วันที่ 2017-07-05][ผู้อ่าน 493]
 
  ภาพโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน คณะผู้บร...[วันที่ 2017-03-27][ผู้อ่าน 508]
 
  โครงการวิ่งมินิมาราธอน ประจำปี 2558[วันที่ 2015-09-24][ผู้อ่าน 650]
 
  ภาพการมอบบ้านผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2558[วันที่ 2015-07-17][ผู้อ่าน 881]
 
  ภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีก...[วันที่ 2014-06-05][ผู้อ่าน 671]
 
  ภาพการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่...[วันที่ 2014-05-08][ผู้อ่าน 746]
 
  ภาพประชุมกรรมการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษต...[วันที่ 2014-03-25][ผู้อ่าน 600]
 
  ภาพการมอบสมุดทะเบียนเกษตรกร ประจำตำบลบุ่งคล้า[วันที่ 2014-03-25][ผู้อ่าน 608]
 
  ภาพการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่...[วันที่ 2014-03-05][ผู้อ่าน 635]
 
  ภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีก...[วันที่ 2014-02-27][ผู้อ่าน 566]
 
  ภาพการประชุมสภาสมัยครั้งที่ 1/2557[วันที่ 2014-02-13][ผู้อ่าน 680]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23หน้า 24|25|26|27