องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
  ออกเยี่ยมให้กำลังใจ มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล...[วันที่ 2021-07-25][ผู้อ่าน 155]
 
  จัดหาอาหาร/ถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ต้องกักตัว ตาม...[วันที่ 2021-07-23][ผู้อ่าน 157]
 
  ออกเยี่ยมให้กำลังใจ มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล...[วันที่ 2021-07-23][ผู้อ่าน 316]
 
  รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจาก นายแพทย์โอชิษฐ์ เกียร...[วันที่ 2021-07-22][ผู้อ่าน 205]
 
  ออกเยี่ยมให้กำลังใจ มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล...[วันที่ 2021-07-21][ผู้อ่าน 180]
 
  ออกเยี่ยมให้กำลังใจ มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล...[วันที่ 2021-07-20][ผู้อ่าน 164]
 
  ดำเนินการจัดหาอาหารให้แก่ประชาชนที่ต้องกักตัว จำนว...[วันที่ 2021-07-19][ผู้อ่าน 155]
 
  ดำเนินการจัดหาอาหารให้แก่ประชาชนที่ต้องกักตัว จำนว...[วันที่ 2021-07-16][ผู้อ่าน 152]
 
  กิจกรรม big cleaning เตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบ...[วันที่ 2021-07-16][ผู้อ่าน 141]
 
  จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการ...[วันที่ 2021-07-14][ผู้อ่าน 246]
 
  ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต)...[วันที่ 2021-07-13][ผู้อ่าน 137]
 
   ออกตรวจเยี่ยมตลาดนัด พร้อมแนะนำให้ปฎิบัติตามมาตรก...[วันที่ 2021-07-08][ผู้อ่าน 137]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24|25|26|27