องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
  กิจกรรม big cleaning เตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบ...[วันที่ 2021-07-16][ผู้อ่าน 118]
 
  จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการ...[วันที่ 2021-07-14][ผู้อ่าน 213]
 
  ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต)...[วันที่ 2021-07-13][ผู้อ่าน 114]
 
   ออกตรวจเยี่ยมตลาดนัด พร้อมแนะนำให้ปฎิบัติตามมาตรก...[วันที่ 2021-07-08][ผู้อ่าน 116]
 
  มอบหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้า...[วันที่ 2021-07-08][ผู้อ่าน 119]
 
  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดข...[วันที่ 2021-07-07][ผู้อ่าน 143]
 
  มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์และให้กำลังใจ ผู้ที่ไ...[วันที่ 2021-07-05][ผู้อ่าน 153]
 
  ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้...[วันที่ 2021-07-01][ผู้อ่าน 158]
 
  ดำเนินการมอบถุงยังชีพและปัจจัยสำหรับการดำรงขีพ แก่...[วันที่ 2021-07-01][ผู้อ่าน 137]
 
  ประชุมวางแนวทางควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเ...[วันที่ 2021-06-29][ผู้อ่าน 115]
 
  กิจกรรมรณรงค์ kick off การป้องกันและกำจัดโรคลัมปี[วันที่ 2021-06-28][ผู้อ่าน 114]
 
  ประชุมแนวทางการดำเนินป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิ...[วันที่ 2021-06-27][ผู้อ่าน 118]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24|25|26|27