องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
  ฉีดพ่นยาฆ่าเชืื้อเพื่อป้องกัน covid-19[วันที่ 2020-04-08][ผู้อ่าน 85]
 
  จัดตั้งจุดคัดกรองcovid-19[วันที่ 2020-03-31][ผู้อ่าน 78]
 
  มอบเจลล้างมือและเครื่องตรวจวัดอุณภูมิร่างกายให้แต่...[วันที่ 2020-03-26][ผู้อ่าน 76]
 
  อบรมการจัดทำหน้ากากผ้าให้กับประชาชน[วันที่ 2020-03-18][ผู้อ่าน 71]
 
  โครงการกำจัดผักตบชวาเพื่อป้องกันอุทกภัยน้ำท่วมในพื...[วันที่ 2020-02-25][ผู้อ่าน 73]
 
  โครงการป้องและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีให...[วันที่ 2020-01-08][ผู้อ่าน 86]
 
  ภาพการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้...[วันที่ 2019-12-07][ผู้อ่าน 131]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธัน...[วันที่ 2019-12-05][ผู้อ่าน 99]
 
  มอบทุนการศึกษา [วันที่ 2019-11-28][ผู้อ่าน 94]
 
  ภาพโครงการฝึกอบรมส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบในการบริหาร...[วันที่ 2019-11-11][ผู้อ่าน 129]
 
  โครงการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตส...[วันที่ 2019-09-30][ผู้อ่าน 113]
 
  ภาพโครงการเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัวประจำปี 2562[วันที่ 2019-09-30][ผู้อ่าน 144]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24