องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
  ตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียน กา...[วันที่ 2020-06-17][ผู้อ่าน 123]
 
  กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และทำลายแหล่งเพาะพั...[วันที่ 2020-06-12][ผู้อ่าน 136]
 
  กิจกรรมบำรุงรักษาป่าตามโครงการ “ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่...[วันที่ 2020-06-08][ผู้อ่าน 142]
 
  ปลูกหญ้าเนเปียร์ เพือส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์[วันที่ 2020-05-29][ผู้อ่าน 142]
 
  พ่นหมอกควันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง[วันที่ 2020-05-20][ผู้อ่าน 145]
 
  บริการทำหมันสุนัขและแมว [วันที่ 2020-05-15][ผู้อ่าน 182]
 
  ปล่อยปลา บริเวณคลองไผ่[วันที่ 2020-04-27][ผู้อ่าน 181]
 
  ฉีดพ่นยาฆ่าเชืื้อเพื่อป้องกัน covid-19[วันที่ 2020-04-08][ผู้อ่าน 145]
 
  จัดตั้งจุดคัดกรองcovid-19[วันที่ 2020-03-31][ผู้อ่าน 137]
 
  มอบเจลล้างมือและเครื่องตรวจวัดอุณภูมิร่างกายให้แต่...[วันที่ 2020-03-26][ผู้อ่าน 113]
 
  อบรมการจัดทำหน้ากากผ้าให้กับประชาชน[วันที่ 2020-03-18][ผู้อ่าน 107]
 
  โครงการกำจัดผักตบชวาเพื่อป้องกันอุทกภัยน้ำท่วมในพื...[วันที่ 2020-02-25][ผู้อ่าน 111]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24