องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 225 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประชาสัมพันธ์ประกาศยกเลิกคู่มือสำหรับประชาชน [ 26 มี.ค. 2563 ]195
182 ส่งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 25 มี.ค. 2563 ]190
183 ส่งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 25 มี.ค. 2563 ]206
184 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัย ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 20 มี.ค. 2563 ]216
185 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 30 ม.ค. 2563 ]260
186 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]287
187 กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ .2562 และสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป [ 27 มี.ค. 2562 ]305
188 บันทึกรายงานการประชุม การเตรียมการพัฒนาแหล่งน้ำตามโครงการคลองสวย น้ำใส ครั้งที่1/2562 [ 6 มี.ค. 2562 ]306
189 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3RS ประจำปี 2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]330
190 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]325
191 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์บทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า [ 28 ธ.ค. 2561 ]333
192 ส่งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 26 ธ.ค. 2561 ]292
193 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ธ.ค. 2561 ]326
194 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการขอรับบริการเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 20 พ.ย. 2561 ]323
195 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 16 พ.ย. 2561 ]217
196 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 พ.ย. 2561 ]389
197 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 19 ต.ค. 2561 ]313
198 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 9 ต.ค. 2561 ]307
199 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 1 ต.ค. 2561 ]211
200 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]316
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12