องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2565 [วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 160]
 
  มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกั...[วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 184]
 
  ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่บ...[วันที่ 2022-05-11][ผู้อ่าน 132]
 
  ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่บ...[วันที่ 2022-05-10][ผู้อ่าน 126]
 
  ดำเนินการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ต้องกักตัวตามมาตร...[วันที่ 2022-05-10][ผู้อ่าน 144]
 
  งานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2565[วันที่ 2022-05-04][ผู้อ่าน 156]
 
  ดำเนินการมอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวตามมาตรการป้อง...[วันที่ 2022-04-29][ผู้อ่าน 179]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณหนองโง้ง[วันที่ 2022-04-27][ผู้อ่าน 144]
 
  มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร...[วันที่ 2022-04-26][ผู้อ่าน 188]
 
  ประเมินให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์ที่อาพาธ ณ วัดโพธิ์ช...[วันที่ 2022-04-26][ผู้อ่าน 150]
 
  มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร...[วันที่ 2022-04-16][ผู้อ่าน 150]
 
  การมอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวตามมาตรการป้องกันการ...[วันที่ 2022-04-14][ผู้อ่าน 152]
 

|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27