องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
  บริการผ่าตัดทำหมันถาวรในสุนัข-แมว และฉีดวัคซีนพิษส...[วันที่ 2022-06-17][ผู้อ่าน 97]
 
  Kick off...15 มิถุนายน วันไข้เลือดออกอาเซียน d...[วันที่ 2022-06-15][ผู้อ่าน 124]
 
  ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมถนนภายในตำบลบุ่งคล้า ร่วมกับก...[วันที่ 2022-06-14][ผู้อ่าน 159]
 
  ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาอ...[วันที่ 2022-06-10][ผู้อ่าน 114]
 
  กิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือน มิถุนายน 2565[วันที่ 2022-06-10][ผู้อ่าน 190]
 
  อบต.บุ่งคล้า ร่วมกิจกรรมโครงการทักษะอาชีพการเลี้ยง...[วันที่ 2022-06-10][ผู้อ่าน 152]
 
  26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก[วันที่ 2022-06-09][ผู้อ่าน 103]
 
  ประชุมสานสัมพันธ์หน่วยงานราชการกับผู้นำท้องที่ ท้อ...[วันที่ 2022-06-09][ผู้อ่าน 109]
 
  กิจกรรม​เฉลิมพระเกียรติ​สมเด็จพระนางเจ...[วันที่ 2022-06-07][ผู้อ่าน 106]
 
  ประชุมช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า[วันที่ 2022-06-03][ผู้อ่าน 81]
 
  อบต.บุ่งคล้า มอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกร...[วันที่ 2022-06-02][ผู้อ่าน 95]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เข้ารับใบประกาศเกียร...[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 190]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27