องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
  เยี่ยมผู้ป่วย LTC[วันที่ 2022-07-19][ผู้อ่าน 33]
 
  กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่บ้านบุ่งคล้า หมู...[วันที่ 2022-07-18][ผู้อ่าน 114]
 
  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การ...[วันที่ 2022-06-29][ผู้อ่าน 190]
 
  ตรวจประเมินและให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติตามหลักสุขาภิ...[วันที่ 2022-06-28][ผู้อ่าน 107]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เข้าร่วมกิจกรรมงานกา...[วันที่ 2022-06-27][ผู้อ่าน 138]
 
  ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและขั้นตอนการฝึกซ้อม...[วันที่ 2022-06-25][ผู้อ่าน 222]
 
  ประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local ...[วันที่ 2022-06-22][ผู้อ่าน 132]
 
  โครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ...[วันที่ 2022-06-20][ผู้อ่าน 184]
 
  บริการผ่าตัดทำหมันถาวรในสุนัข-แมว และฉีดวัคซีนพิษส...[วันที่ 2022-06-17][ผู้อ่าน 125]
 
  Kick off...15 มิถุนายน วันไข้เลือดออกอาเซียน d...[วันที่ 2022-06-15][ผู้อ่าน 162]
 
  ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมถนนภายในตำบลบุ่งคล้า ร่วมกับก...[วันที่ 2022-06-14][ผู้อ่าน 187]
 
  ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาอ...[วันที่ 2022-06-10][ผู้อ่าน 141]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27