องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคว...[วันที่ 2022-01-19][ผู้อ่าน 108]
 
  กิจกรรม​โครงการ​เทิดทูน​สถาบัน&#...[วันที่ 2022-01-18][ผู้อ่าน 96]
 
  โครงการตลาดสดบุ่งคล้าปลอดโควิด-19 “bungkla COVID f...[วันที่ 2022-01-17][ผู้อ่าน 90]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ บ้านสัมพันธ์ หมู่ 9[วันที่ 2022-01-14][ผู้อ่าน 109]
 
   ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับกา...[วันที่ 2022-01-13][ผู้อ่าน 123]
 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า แถลงนโยบายต่อสภา...[วันที่ 2022-01-12][ผู้อ่าน 108]
 
  ประชุมการดำเนินงานพัฒนาหนองตาดำเป็นแหล่งท่องเที่ยว[วันที่ 2022-01-12][ผู้อ่าน 100]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า(ครั้งแรก...[วันที่ 2022-01-07][ผู้อ่าน 141]
 
  ตรวจคัดกรองโควิดเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มทำงานช่วงเทศกา...[วันที่ 2022-01-04][ผู้อ่าน 104]
 
  “ส่งทางลูกหลาน เดินทางปลอดภัย จอดเติมแฮงใจสดชื่นต่...[วันที่ 2022-01-03][ผู้อ่าน 100]
 
  ออกตรวจประเมินสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานประกอ...[วันที่ 2021-12-29][ผู้อ่าน 116]
 
  ทำความสะอาดบ้านขวาน้อย หมู่1,10[วันที่ 2021-12-28][ผู้อ่าน 98]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24