องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
  นายอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ เข้าเยี่ย...[วันที่ 2022-02-23][ผู้อ่าน 653]
 
  ออกตรวจเชิกรุกหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ในกล...[วันที่ 2022-02-22][ผู้อ่าน 140]
 
  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 หลังพบผู้ป่วยยืนยันพื้นที...[วันที่ 2022-02-22][ผู้อ่าน 134]
 
  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 หลังพบผู้ป่วยยืนยันพื้นที...[วันที่ 2022-02-21][ผู้อ่าน 135]
 
  มอบถุงยังชีพ ที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่...[วันที่ 2022-02-21][ผู้อ่าน 151]
 
  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 หลังพบผู้ป่วยยืนยันพื้นที...[วันที่ 2022-02-20][ผู้อ่าน 213]
 
  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 หลังพบผู้ป่วยยืนยันพื้นที...[วันที่ 2022-02-19][ผู้อ่าน 111]
 
  มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง ที่ต้องกัก...[วันที่ 2022-02-18][ผู้อ่าน 129]
 
  ตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ,สถานท...[วันที่ 2022-02-18][ผู้อ่าน 157]
 
  พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 หลังพบผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ...[วันที่ 2022-02-16][ผู้อ่าน 117]
 
  ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี ...[วันที่ 2022-02-15][ผู้อ่าน 108]
 
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบ...[วันที่ 2022-02-15][ผู้อ่าน 175]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27