องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 หลังพบผู้ป่วยยืนยันพื้นที...[วันที่ 2022-02-22][ผู้อ่าน 163]
 
  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 หลังพบผู้ป่วยยืนยันพื้นที...[วันที่ 2022-02-21][ผู้อ่าน 165]
 
  มอบถุงยังชีพ ที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่...[วันที่ 2022-02-21][ผู้อ่าน 181]
 
  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 หลังพบผู้ป่วยยืนยันพื้นที...[วันที่ 2022-02-20][ผู้อ่าน 245]
 
  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 หลังพบผู้ป่วยยืนยันพื้นที...[วันที่ 2022-02-19][ผู้อ่าน 139]
 
  มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง ที่ต้องกัก...[วันที่ 2022-02-18][ผู้อ่าน 164]
 
  ตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ,สถานท...[วันที่ 2022-02-18][ผู้อ่าน 193]
 
  พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 หลังพบผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ...[วันที่ 2022-02-16][ผู้อ่าน 145]
 
  ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี ...[วันที่ 2022-02-15][ผู้อ่าน 135]
 
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบ...[วันที่ 2022-02-15][ผู้อ่าน 205]
 
  ออกตัดแต่งกิ่งไม้ตามข้างถนนบริเวณบ้านขวาน้อย[วันที่ 2022-02-14][ผู้อ่าน 186]
 
  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 หลังพบผู้ป่วยยืนยันโควิด-...[วันที่ 2022-02-14][ผู้อ่าน 202]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28