องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
  อบต.บุ่งคล้า ร่วมกิจกรรมโครงการทักษะอาชีพการเลี้ยง...[วันที่ 2022-06-10][ผู้อ่าน 107]
 
  26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก[วันที่ 2022-06-09][ผู้อ่าน 73]
 
  ประชุมสานสัมพันธ์หน่วยงานราชการกับผู้นำท้องที่ ท้อ...[วันที่ 2022-06-09][ผู้อ่าน 80]
 
  กิจกรรม​เฉลิมพระเกียรติ​สมเด็จพระนางเจ...[วันที่ 2022-06-07][ผู้อ่าน 80]
 
  ประชุมช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า[วันที่ 2022-06-03][ผู้อ่าน 66]
 
  อบต.บุ่งคล้า มอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกร...[วันที่ 2022-06-02][ผู้อ่าน 78]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เข้ารับใบประกาศเกียร...[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 123]
 
  มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทยให้กับผู้ประสบวาตภัยในพื...[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 89]
 
  มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทยให้กับผู้ประสบวาตภัยในพื...[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 119]
 
  ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์การจากการขุดลอกแ...[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 95]
 
  สำรวจความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระท...[วันที่ 2022-05-15][ผู้อ่าน 84]
 
  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2565 [วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 92]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24