องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
  มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทยให้กับผู้ประสบวาตภัยในพื...[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 40]
 
  มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทยให้กับผู้ประสบวาตภัยในพื...[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 66]
 
  ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์การจากการขุดลอกแ...[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 47]
 
  สำรวจความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระท...[วันที่ 2022-05-15][ผู้อ่าน 42]
 
  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2565 [วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 44]
 
  มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกั...[วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 41]
 
  ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่บ...[วันที่ 2022-05-11][ผู้อ่าน 47]
 
  ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่บ...[วันที่ 2022-05-10][ผู้อ่าน 37]
 
  ดำเนินการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ต้องกักตัวตามมาตร...[วันที่ 2022-05-10][ผู้อ่าน 45]
 
  งานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2565[วันที่ 2022-05-04][ผู้อ่าน 62]
 
  ดำเนินการมอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวตามมาตรการป้อง...[วันที่ 2022-04-29][ผู้อ่าน 60]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณหนองโง้ง[วันที่ 2022-04-27][ผู้อ่าน 59]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24