องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโ...[วันที่ 2022-11-10][ผู้อ่าน 4]
 
  โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ม.1/ม.10/ม.7[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 5]
 
  เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน...[วันที่ 2022-11-07][ผู้อ่าน 15]
 
  เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน...[วันที่ 2022-11-04][ผู้อ่าน 15]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การรับล...[วันที่ 2022-10-03][ผู้อ่าน 121]
 
  มอบเสื้อกันหนาวและผ้าห่มจากสภากาชาดไทย ให้กับครัวเ...[วันที่ 2022-09-06][ผู้อ่าน 133]
 
  กิจกรรมการจัดตั้งธนาคารขยะบ้านขวาน้อย หมู่1,10[วันที่ 2022-08-31][ผู้อ่าน 118]
 
  มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทยให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้น...[วันที่ 2022-08-29][ผู้อ่าน 91]
 
  กิจกรรม​เฉลิมพระเกียรติ​เนื่องในวันเฉล...[วันที่ 2022-08-23][ผู้อ่าน 121]
 
  กิจกรรมโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้...[วันที่ 2022-08-10][ผู้อ่าน 93]
 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำร...[วันที่ 2022-08-02][ผู้อ่าน 108]
 
  โครงการสร้างงานสร้างอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผ...[วันที่ 2022-07-27][ผู้อ่าน 156]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27