องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
  อบต.บุ่งคล้า รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเ...[วันที่ 2021-11-18][ผู้อ่าน 132]
 
  ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุนอกสถานที่ [วันที่ 2021-11-13][ผู้อ่าน 105]
 
  กิจกรรมbig cleaning สถานที่พักสังเกตอาการ หลังจากน...[วันที่ 2021-11-12][ผู้อ่าน 107]
 
  ประชุมอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติร...[วันที่ 2021-11-05][ผู้อ่าน 110]
 
  โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม:อบรมเช...[วันที่ 2021-11-05][ผู้อ่าน 106]
 
  ทำความสะอาดพื้นที่โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา แ...[วันที่ 2021-11-02][ผู้อ่าน 109]
 
   รับมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน[วันที่ 2021-10-29][ผู้อ่าน 130]
 
  ดำเนินการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสที่ประสบอุท...[วันที่ 2021-10-28][ผู้อ่าน 105]
 
  ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการ...[วันที่ 2021-10-27][ผู้อ่าน 111]
 
  ดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนน้ำท่วมขัง[วันที่ 2021-10-27][ผู้อ่าน 128]
 
  มอบชุดตรวจ Antigen test kit(ATK) ,ชุด PPE,หน้ากาก ...[วันที่ 2021-10-25][ผู้อ่าน 129]
 
  บรรยากาศการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแ...[วันที่ 2021-10-11][ผู้อ่าน 138]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24