องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
  ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 พื้นที่ บ้านขวาน้อย หมู่ 10...[วันที่ 2022-01-30][ผู้อ่าน 191]
 
  ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 พื้นที่ ม.1 และ ม.10 บ้านขว...[วันที่ 2022-01-29][ผู้อ่าน 214]
 
  มอบถุงยังชีพอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบ...[วันที่ 2022-01-28][ผู้อ่าน 153]
 
  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคว...[วันที่ 2022-01-27][ผู้อ่าน 193]
 
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและ...[วันที่ 2022-01-24][ผู้อ่าน 137]
 
  จัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...[วันที่ 2022-01-19][ผู้อ่าน 201]
 
  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคว...[วันที่ 2022-01-19][ผู้อ่าน 229]
 
  กิจกรรม​โครงการ​เทิดทูน​สถาบัน&#...[วันที่ 2022-01-18][ผู้อ่าน 143]
 
  โครงการตลาดสดบุ่งคล้าปลอดโควิด-19 “bungkla COVID f...[วันที่ 2022-01-17][ผู้อ่าน 130]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ บ้านสัมพันธ์ หมู่ 9[วันที่ 2022-01-14][ผู้อ่าน 149]
 
   ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับกา...[วันที่ 2022-01-13][ผู้อ่าน 211]
 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า แถลงนโยบายต่อสภา...[วันที่ 2022-01-12][ผู้อ่าน 147]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27