องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
  ผ้าป่าขยะรีไซเคิล (วันทอดผ่าป่า)[วันที่ 2023-04-07][ผู้อ่าน 94]
 
  ทำความสะอาดเนื่องในวันท้องถิ่นไทย[วันที่ 2023-03-24][ผู้อ่าน 69]
 
  กิจกรรมธนาคารขยะ ม.3[วันที่ 2023-03-22][ผู้อ่าน 77]
 
  กิจกรรมธนาคารขยะ ม.7[วันที่ 2023-03-21][ผู้อ่าน 57]
 
  ขอเชิญร่วม “ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล”[วันที่ 2023-03-20][ผู้อ่าน 68]
 
  “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566”[วันที่ 2023-03-18][ผู้อ่าน 60]
 
  กิจกรรมธนาคารขยะ ม.4[วันที่ 2023-03-15][ผู้อ่าน 49]
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือก...[วันที่ 2023-03-14][ผู้อ่าน 109]
 
  กิจกรรมธนาคารขยะ ม.3[วันที่ 2023-01-19][ผู้อ่าน 42]
 
  ทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลโลกร้อน[วันที่ 2023-01-18][ผู้อ่าน 38]
 
  รณรงค์และเชิญชวนประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง (งาน...[วันที่ 2023-01-15][ผู้อ่าน 34]
 
  ทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลโลกร้อน ม.4[วันที่ 2023-01-13][ผู้อ่าน 31]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28