องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การ...[วันที่ 2022-06-29][ผู้อ่าน 44]
 
  ตรวจประเมินและให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติตามหลักสุขาภิ...[วันที่ 2022-06-28][ผู้อ่าน 45]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เข้าร่วมกิจกรรมงานกา...[วันที่ 2022-06-27][ผู้อ่าน 53]
 
  ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและขั้นตอนการฝึกซ้อม...[วันที่ 2022-06-25][ผู้อ่าน 68]
 
  ประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local ...[วันที่ 2022-06-22][ผู้อ่าน 58]
 
  โครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ...[วันที่ 2022-06-20][ผู้อ่าน 81]
 
  บริการผ่าตัดทำหมันถาวรในสุนัข-แมว และฉีดวัคซีนพิษส...[วันที่ 2022-06-17][ผู้อ่าน 56]
 
  Kick off...15 มิถุนายน วันไข้เลือดออกอาเซียน d...[วันที่ 2022-06-15][ผู้อ่าน 59]
 
  ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมถนนภายในตำบลบุ่งคล้า ร่วมกับก...[วันที่ 2022-06-14][ผู้อ่าน 80]
 
  ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาอ...[วันที่ 2022-06-10][ผู้อ่าน 68]
 
  กิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือน มิถุนายน 2565[วันที่ 2022-06-10][ผู้อ่าน 115]
 
  อบต.บุ่งคล้า ร่วมกิจกรรมโครงการทักษะอาชีพการเลี้ยง...[วันที่ 2022-06-10][ผู้อ่าน 75]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24