องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
  กิจกรรม​จิต​อาสา​เฉลิม​พระ...[วันที่ 2022-07-26][ผู้อ่าน 164]
 
  โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร...[วันที่ 2022-07-22][ผู้อ่าน 261]
 
  โครงการปันยิ้มสร้างสุขสู่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2565[วันที่ 2022-07-19][ผู้อ่าน 111]
 
  โครงการเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด Bungkla we are num...[วันที่ 2022-07-19][ผู้อ่าน 77]
 
  เยี่ยมผู้ป่วย LTC[วันที่ 2022-07-19][ผู้อ่าน 12]
 
  กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่บ้านบุ่งคล้า หมู...[วันที่ 2022-07-18][ผู้อ่าน 87]
 
  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การ...[วันที่ 2022-06-29][ผู้อ่าน 126]
 
  ตรวจประเมินและให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติตามหลักสุขาภิ...[วันที่ 2022-06-28][ผู้อ่าน 83]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เข้าร่วมกิจกรรมงานกา...[วันที่ 2022-06-27][ผู้อ่าน 108]
 
  ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและขั้นตอนการฝึกซ้อม...[วันที่ 2022-06-25][ผู้อ่าน 135]
 
  ประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local ...[วันที่ 2022-06-22][ผู้อ่าน 104]
 
  โครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ...[วันที่ 2022-06-20][ผู้อ่าน 157]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27