องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565


วันที่ 2 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 โดยมีนายถนอมจิต อินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายบุญกอง หาญเสนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า คณะครู- นักเรียน โรงเรียนบ้านขวาน้อย และโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชให้กับเยาวชนในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ 

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา

 

2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25
2023-04-27
2023-04-25