องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่บ้านบุ่งคล้า หมู่ 3,11 และบ้านโนนหัวนา หมู่ 8


วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 อบต.บุ่งคล้า นำโดย นายวสันต์ กล้าแท้ นายก อบต.บุ่งคล้า ร่วมกับ จิตอาสาตำบลบุ่งคล้า ร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่บ้านบุ่งคล้า หมู่ 3,11 และบ้านโนนหัวนา หมู่ 8

 

2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25
2023-04-27
2023-04-25