องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
  มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทยให้กับผู้ประสบวาตภัยในพื...[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 133]
 
  มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทยให้กับผู้ประสบวาตภัยในพื...[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 157]
 
  ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์การจากการขุดลอกแ...[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 129]
 
  สำรวจความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระท...[วันที่ 2022-05-15][ผู้อ่าน 109]
 
  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2565 [วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 131]
 
  มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกั...[วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 159]
 
  ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่บ...[วันที่ 2022-05-11][ผู้อ่าน 103]
 
  ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่บ...[วันที่ 2022-05-10][ผู้อ่าน 104]
 
  ดำเนินการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ต้องกักตัวตามมาตร...[วันที่ 2022-05-10][ผู้อ่าน 114]
 
  งานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2565[วันที่ 2022-05-04][ผู้อ่าน 120]
 
  ดำเนินการมอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวตามมาตรการป้อง...[วันที่ 2022-04-29][ผู้อ่าน 153]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณหนองโง้ง[วันที่ 2022-04-27][ผู้อ่าน 116]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27