องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
  กิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือน มิถุนายน 2565[วันที่ 2022-06-10][ผู้อ่าน 220]
 
  อบต.บุ่งคล้า ร่วมกิจกรรมโครงการทักษะอาชีพการเลี้ยง...[วันที่ 2022-06-10][ผู้อ่าน 185]
 
  26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก[วันที่ 2022-06-09][ผู้อ่าน 133]
 
  ประชุมสานสัมพันธ์หน่วยงานราชการกับผู้นำท้องที่ ท้อ...[วันที่ 2022-06-09][ผู้อ่าน 162]
 
  กิจกรรม​เฉลิมพระเกียรติ​สมเด็จพระนางเจ...[วันที่ 2022-06-07][ผู้อ่าน 132]
 
  ประชุมช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า[วันที่ 2022-06-03][ผู้อ่าน 110]
 
  อบต.บุ่งคล้า มอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกร...[วันที่ 2022-06-02][ผู้อ่าน 116]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เข้ารับใบประกาศเกียร...[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 220]
 
  มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทยให้กับผู้ประสบวาตภัยในพื...[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 167]
 
  มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทยให้กับผู้ประสบวาตภัยในพื...[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 183]
 
  ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์การจากการขุดลอกแ...[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 158]
 
  สำรวจความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระท...[วันที่ 2022-05-15][ผู้อ่าน 133]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27