องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


ตรวจประเมินและให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร


วันที่ 28 มิถุนายน 2565 อบต.บุ่งคล้า นำโดยนางชนาภา สุภักดี ปลัด อบต.บุ่งคล้า ร่วมตรวจประเมินและให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร

2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25
2023-04-27
2023-04-25