องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


มอบชุดตรวจ Antigen test kit(ATK) ,ชุด PPE,หน้ากาก N 95 ให้กับหน่วยบริการสาธารณสุข รพ.สต.บุ่งคล้า


วันที่ 25 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบุ่งคล้า (สปสช.) มอบชุดตรวจ Antigen test kit(ATK) ,ชุด PPE,หน้ากาก N 95 ให้กับหน่วยบริการสาธารณสุข รพ.สต.บุ่งคล้า เพื่อใช้สำหรับตรวจคัดกรองประชาชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง โดยประชาชนที่ต้องการตรวจคัดกรอง สามารถประเมินความเสี่ยงได้ที่ รพ.สต.บุ่งคล้า

2023-09-20
2023-08-09
2023-04-27
2023-04-07
2023-03-24
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-18
2023-03-15