องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
  มอบถุงยังชีพอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบ...[วันที่ 2022-01-28][ผู้อ่าน 186]
 
  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคว...[วันที่ 2022-01-27][ผู้อ่าน 226]
 
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและ...[วันที่ 2022-01-24][ผู้อ่าน 167]
 
  จัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...[วันที่ 2022-01-19][ผู้อ่าน 231]
 
  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคว...[วันที่ 2022-01-19][ผู้อ่าน 260]
 
  กิจกรรม​โครงการ​เทิดทูน​สถาบัน&#...[วันที่ 2022-01-18][ผู้อ่าน 171]
 
  โครงการตลาดสดบุ่งคล้าปลอดโควิด-19 “bungkla COVID f...[วันที่ 2022-01-17][ผู้อ่าน 156]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ บ้านสัมพันธ์ หมู่ 9[วันที่ 2022-01-14][ผู้อ่าน 177]
 
   ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับกา...[วันที่ 2022-01-13][ผู้อ่าน 242]
 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า แถลงนโยบายต่อสภา...[วันที่ 2022-01-12][ผู้อ่าน 178]
 
  ประชุมการดำเนินงานพัฒนาหนองตาดำเป็นแหล่งท่องเที่ยว[วันที่ 2022-01-12][ผู้อ่าน 163]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า(ครั้งแรก...[วันที่ 2022-01-07][ผู้อ่าน 252]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28