องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


รับมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน


วันที่ 29 ตุลาคม 2564 อบต.บุ่งคล้า ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิและเกษตรกรตำบลบุ่งคล้า รับมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมยังสร้างความซาบซึ้งแก่เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลืออย่างหาที่สุดมิได้

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25