องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


ทำความสะอาดพื้นที่โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา และโรงเรียนบ้านขวาน้อย หลังได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 อบต.บุ่งคล้า นำเจ้าหน้าที่พร้อมรถน้ำแรงดันสูง ทำความสะอาดพื้นที่โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา และโรงเรียนบ้านขวาน้อย หลังได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนแบบ on site

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25