องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


ซักซ้อมการรับสมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


วันที่ 10 ตุลาคม 2564 อบต.บุ่งคล้า ซักซ้อมการรับสมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25