องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ซักซ้อมการรับสมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


วันที่ 10 ตุลาคม 2564 อบต.บุ่งคล้า ซักซ้อมการรับสมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564

2023-09-20
2023-08-09
2023-04-27
2023-04-07
2023-03-24
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-18
2023-03-15