องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


อบต.บุ่งคล้า รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง


อบต.บุ่งคล้า รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในเขตพื้นที่ตำบลบุ่งคลัาทั้ง 12 หมู่บ้าน ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25