องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


กิจกรรม BIG DAY รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.บุ่งคล้า ดำเนินการจัดกิจกรรม BIG DAY โดยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิก อบต./นายก อบต. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25