องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


มอบถุงชีพให้กับผู้ป่วยโควิดที่รักษาตัวอยู่บ้าน home isolation


วันที่ 7 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยนายโกวิทย์ แอ้นชัยภูมิ เลขานุการนายก อบต. นางสาวสายรุ้ง ระดาบุตร หัวหน้าสำนักปลัด ดำเนินการมอบถุงชีพ ให้กับผู้ป่วยโควิดที่รักษาตัวอยู่บ้าน home isolation เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25