องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


มอบถุงยังชีพให้กับครัวเรือนพื้นที่บ้านโนนแดง หมู่ 7 ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดหมู่บ้าน


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.บุ่งคล้า นำโดยนายโกวิทย์ แอ้นชัยภูมิ เลขานุการนายก อบต.บุ่งคล้า และกำนันตำบลบุ่งคล้า ดำเนินการมอบถุงยังชีพให้กับครัวเรือนพื้นที่บ้านโนนแดง หมู่ 7 ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดหมู่บ้าน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเบาเทาความเดือนร้อนของประชาชน

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25