องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


มอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง หมู่ 1 และ หมู่8


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.บุ่งคล้า นำโดย นายโกวิทย์ แอ้นชัยภูมิ เลขานุการนายก อบต.บุ่งคล้า ดำเนินการมอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง ที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่หมู่ 1 บ้านขวาน้อย และหมู่ 8 บ้านโนนหัวนา

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25