องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


กิจกรรม​ Big​ Cleaning​ day​ ทำความสะอาด​ ณ บ้านขวา​น้อย​ หมู่ที่1 และ ดำเนินกิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใส


วันที่ 11 มีนาคม ​2565 ​อบต.บุ่งคล้า​ นำโดยนายวสันต์ กล้าแท้ นายก อบต.บุ่งคล้า, สจ.วิววิกา กล้าแท้ สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต 5 คณะผู้บริหาร เและเจ้าหน้าที่ อบต.บุ่งคล้า ได้ดำเนินกิจกรรม​ Big​ Cleaning​ day​ ทำความสะอาด​ ณ บ้านขวา​น้อย​ หมู่ที่1 และ ดำเนินกิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใส เพื่อกำจัดผักตบชวา​และ​วัชพืช​เพื่อแก้ไขปัญหา​ภัยแล้ง​และอุทกภัย​ ณ.บริเวณ​หนองโง้ง บ้านสัมพันธ์​หมู่ 5 -บ้านหัวนา หมู่ 6

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25