องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการจัดตั้ง รพ.สนามระดับตำบล


วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 อบต.บุ่งคล้า ร่วมกัน รพ.สต.บุ่งคล้า รร.ชุมชนบ้านบุ่งคล้า ผู้นำขุมชน และประชาชนบ้านหนองฉิม หมู่ที่ 2 จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการจัดตั้ง รพ.สนามระดับตำบล (โรงเรียนบ้านหนองฉิม)

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25