องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
  ภาพกิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ...[วันที่ 2012-03-22][ผู้อ่าน 592]
 
  ภาพกิจกรรมการมอบสารเคมีป้องกันศัตรูในพืช(โรคใหม้)ใ...[วันที่ 2012-03-22][ผู้อ่าน 608]
 
  ภาพกิจกรรมการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของนายอำเภอ...[วันที่ 2012-03-21][ผู้อ่าน 584]
 
  ภาพการประชุมการบูรณาการแผนชุมชน ป[วันที่ 2012-03-21][ผู้อ่าน 552]
 
  ภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารศุนยืบริการและถ่ายทอดเ...[วันที่ 2012-01-16][ผู้อ่าน 573]
 
  ภาพกิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ ผู้พิกา...[วันที่ 2012-01-09][ผู้อ่าน 599]
 
  ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงฉลองปีใหม่[วันที่ 2012-01-05][ผู้อ่าน 611]
 
  ภาพกิจกรรการโครงการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กและ...[วันที่ 2011-12-28][ผู้อ่าน 607]
 
  การประชุมเตรียมความพร้อม อพปร ที่ปฏิบัติงานในเทศกา...[วันที่ 2011-12-26][ผู้อ่าน 599]
 
  ภาพการดำเนินงานจัดเก็บภาสำหรับรถเกี่ยวข้าว[วันที่ 2011-12-19][ผู้อ่าน 1127]
 
  ส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภั...[วันที่ 2011-12-19][ผู้อ่าน 546]
 
  จัดกิจกกรรมทำบุญประจำปี[วันที่ 2011-12-19][ผู้อ่าน 542]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25หน้า 26|27